26 Wrzesień 2022 10:30

Doktor Dolittle w bibliotece

 Na lekcji bibliotecznej będzie przeczytane wybrany fragment z książki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Na podstawie usłyszanego opowiadania przedszkolaki będą wymieniać zapamiętane zwierzęta. Każdy uczestnik wykona pracę plastyczną – narysuje swoje ulubione zwierzątko, które występowało w opowiadaniu..

26.09.2022 godz. 10:00 – I gr., godz. 11:00 – II gr.| Przedszkole nr 183

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8, ul. Ząbkowska 23/25