18 Październik 2023

Z okazji 51. Warszawskiej Jesieni Poezji będziemy mieli  przyjemność gościć 18 października 2023r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 50 przy ul. Skoczylasa 9 na spotkaniu poetę Pawła Sorokę.

Jest on autorem czterech tomików wierszy oraz dwóch arkuszy poetyckich. Jego wiersze ukazały, się również w kilkudziesięciu czasopismach oraz w kilkunastu Alma­nachach i antologiach. Ponadto jest autorem lub współautorem 11 monogra­fii naukowych i ponad 70 artykułów w czasopismach na­ukowych i rozdziałów w monografiach naukowych.

Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Literatów Polskich, redaktorem naczelnym pisma społeczno-kulturowego „Własnym głosem”.

Przewodniczy Radzie Krajowej Robotniczych Stowa­rzyszeń Twórców Kultury.