Działając w imieniu Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego, zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi na roczną dostawę tytułów prasowych na 2022 rok