17 Maj 2023 11:00

  • przedstawienie książek o kosmosie,
  • warsztaty plastyczne pt. „Kosmos w Kalejdoskopie”.

Na zajęcia zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7.