26 Sierpień 2021

Celem spotkań będzie zachęcenie dzieci do czytania książek indywidualnie, w grupie rówieśniczej i z dorosłymi.
Przygotowana będzie wystawa książek z literatury dla dzieci tematycznie związaną ze spotkaniem i prezentacja multimedialną w trakcie której dzieci będą mogły odgadywać literackie zagadki lub poznać wybranego bohatera literackiego.
Spotkanie będzie miało formę zabawy z literaturą: zagadki, odgadywanie cytatów z książek, odgadywanie bajkowych zagadek.
Godz. 10.00-11.00 Zapisy telefoniczne lub mailowe.
Liczba uczestników 10 osób.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50, ul. Skoczylasa 9