28 Październik 2022 09:15

Pierwsze spotkanie z cyklu zajęć edukacyjnych z projektu Eko-Warsztaty: Piąty Żywioł – Ekologia  dla dzieci z Przedszkola nr 183 o wodzie pt. „Królowa Woda” .

Na lekcji tematycznej omówione zostanie m. in. stany skupienia wody, rozpuszczalność substancji, oszczędzanie wody. Zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne „Rozpuszczalność substancji w wodzie” gdzie uczestnicy zajęć sprawdzą, które substancje są rozpuszczalne w roztworze wodnym oraz warsztaty plastyczne „Moje butelkowe akwarium – plastikowa butelka w innym wcieleniu”, gdzie uczestnicy zajęć wykażą się swoją inwencją twórczą.

28.10.2022 godz. 09:20 – I gr., godz. 10:20 – II gr.| Przedszkole nr 163

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8, ul. Ząbkowska 23/25