12 Wrzesień 2023 10:00

OwadoDom- warsztaty ekologiczne

Realizacja projektu „Kinder bal Twardowskiego”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50 ul. Skoczylasa 9