11 Sierpień 2021

Literacko-kulinarno-krajoznawcze podróże z Biblioteką – warsztaty komputerowe – wyszukiwanie informacji, tworzenie prezentacji.