6 Wrzesień 2022 09:30 / 11:30

Zajęcia biblioteczno-logopedyczne- spotkania z poezją ks. Twardowskiego realizowane w ramach projektu SALON LITERACKI KSIĘDZA TWARDOWSKIEGO