29 Listopad 2022 12:00

  • Poproszenie dzieci o przyniesienie do biblioteki
    swoje wybrane misie
  • Głośne czytanie książek o misiach
  • Dzieci lat 4-5
  • Warsztaty: Kolorowanie pluszowych misiów
  • Dzieci lat 6+
  • Warsztaty : Rysowanie portretu swojego Misia