28 Wrzesień 2022 10:30

Doktor Dolittle w bibliotece

 Na lekcji bibliotecznej będzie przeczytane wybrany fragment z książki „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Na podstawie usłyszanego opowiadania przedszkolaki będą wymieniać zapamiętane zwierzęta. Każdy uczestnik wykona pracę plastyczną – narysuje swoje ulubione zwierzątko, które występowało w opowiadaniu..

28.09.2022 godz. 10:30.| Przedszkole nr 163

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8, ul. Ząbkowska 23/25