Biblioteczna strefa zabawy: gry planszowe i komputerowe, kącik plastyczny, puzzle, quizy, dostęp do Internetu.

Czas wolny w bibliotece: gry planszowe i komputerowe, kącik plastyczny, puzzle, quizy, dostęp do Internetu.
Preferowane zapisy telefoniczne lub mailowe.
W bibliotecznych strefach zabawy dzieci mogą przebywać w ograniczonym czasie i liczbie.
Jednorazowo 2 dzieci przez 30 minut.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8, ul. Ząbkowska 23/25

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50, ul. Skoczylasa 9

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59, ul. Radzymińska 50

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 6, ul. Strzelecka 21/25

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102, ul. Jagiellońska 47 E