Autorami poszczególnych rozdziałów książki są uznani pedagodzy i psycholodzy, wykładowcy uczelni pedagogicznych, osoby pracujące z dziećmi. W swoich tekstach opisują działania wychowawcze i edukacyjne realizowane w żłobkach przez kadrę opiekuńczą. Wskazują, jak wspierać rozwój intelektualny, sensoryczny, ruchowy, emocjonalny i społeczny małych dzieci z wykorzystaniem zabawy, książek, zajęć artystycznych, jogi, a nawet warsztatów architektonicznych. Autorzy omawiają również zagadnienia związane z diagnozowaniem psychologiczno–pedagogicznym najmłodszych oraz doradzają, jak konstruować autorskie programy wychowawczo-edukacyjne. W publikacji zawarto wiele scenariuszy zabaw, ćwiczeń, zajęć i warsztatów. Przedstawiono również propozycje wierszy i opowiadań oraz zabaw literackich wspomagających rozwój małych dzieci. Książka adresowana jest do rodziców, pedagogów, psychologów oraz studentów psychologii i pedagogiki.