Zgadzam się albo i nie! : jak szanować granice – swoje i cudze – Rachel Brian

Autorka w prosty i humorystyczny sposób, w komiksowej formie przedstawia dzieciom trudną sztukę asertywności. Wyjaśnia, co to są granice i jak je stawiać, okazując szacunek sobie i innym. Pisze też o relacjach z innymi ludźmi, cyberprzemocy, pokazuje dzieciom jak mają się zachować w różnych sytuacjach i do kogo mają się zwrócić, gdy czują że dzieje się coś złego. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży przy Ząbkowskiej poleca

Poleca Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 8.