Od kilku lat pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ogromnym stopniu przyczynia się do tego panująca obecnie pandemia. W podręczniku medycznym pod red. Barbary Remberk opisane zostały zagadnienia związane z rozpoznawaniem i leczeniem poszczególnych zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń osobowości, zaburzeń ze spectrum autyzmu, ADHD, zaburzeń odżywiania. W książce opisano postępowanie w stanach nagłych, m.in. w przypadku zagrożenia samobójstwem, ostrego zatrucia, przemocy w rodzinie. Autorzy omówili również zagadnienia organizacyjne i prawne, m.in. postępowanie w przypadku przemocy szkolnej, problematykę rodzin zastępczych, uprawnienia sądu rodzinnego.