‘’Warszawski trójkąt zagłady” jest bardzo ciekawym albumem, który odkrywa na nowo historię miejsc związanych z gettem warszawskim. Kamienica przy Żelaznej 103, dawne Befehlstelle, czyli centrum dowodzenia Wielki Akcją Likwidacyjną , Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Stawki 10 znajdujący się na terenie Umschlagplatzu oraz Wydział Psychologii UW – Stawki 5/7, siedziba Komendy oddziału SS, który nadzorował deportację z sąsiedniego Umschlagplatzu są trzema miejscami stanowiącymi swoisty trójkąt zła. Od zaplanowania do urzeczywistnienia wielkiej zbrodni.

Fotografie autorstwa  Artura Żmijewskiego ukazujące, wnętrza budynków w 2020 roku są przejmującym świadectwem pamięci o miejscach, w których była przelana krew niewinnych ludzi.

Dopełnieniem zdjęć są teksy autorstwa Jacka Leociaka i Zofii Waślickiej-Żmijewskiej.

Ostańce i ich historia , mieszanie się reliktów zamordowanego świata ze współczesną scenerią warszawskiej ulicy , oddaje charakter naszego miasta odrodzonego z popiołów.

Czytelnik ma możliwość retrospekcji, porównania miejsc kaźni z ich obecnym stanem.

Bardzo ciekawa pozycja dla wszystkich zainteresowanych historią Warszawy.