Najnowsze, siódme, zmienione wydanie znakomitego podręcznika, będącego kompendium wiedzy o transporcie. Autorami tekstów są profesorowie wyższych uczelni, zajmujący się ekonomiką transportu. W książce omówiono wyzwania stojące przed transportem, potrzeby transportowe, rodzaje transportu, jego infrastrukturę, tabor i technologie, a także aktualną politykę transportową Unii Europejskiej, funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych oraz zagadnienia związane z logistyką i spedycją. Podręcznik skierowany jest do studentów ekonomii, logistyki, transportu, zarządzania oraz do praktyków gospodarczych.