Dzieci konstruują balony na ogrzane powietrze, żeby wziąć udział w pokazie. Niektóre dzieci budują skomplikowane balony, inne wolą proste konstrukcje. Mali konstruktorzy pracują w różnym tempie, samodzielnie bądź w grupie. Nie ma żadnego znaczenia, bo dopiero wszystkie balony zrobione przez dzieci wezmą udział w pokazie. Najważniejsze jest dążenie do  rozwijania własnych talentów oraz akceptowanie różnic między ludźmi. To dzięki temu świat jest ciekawy, barwny i fascynujący