Znakomity podręcznik o charakterze interdyscyplinarnym poświęcony pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej do młodzieży. W książce opisano m. in. zdrowie psychiczne polskiej młodzieży, cele oddziaływań socjoterapeutycznych, diagnozowanie w socjoterapii. Dokonano oceny skuteczności tej formy pomocy, przedstawiono metody i techniki pracy grupowej w socjoterapii, omówiono również kompetencje i doświadczenia zawodowe socjoterapeutów. Książka jest kolejną pozycją wydaną w serii „Psychologia kliniczna”. Wszystkie pozycje serii („Psychologia kliniczna”, „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”, „Psychologia zdrowia”) dostępne są w Czytelni Naukowej X.