W książce omówiono zagadnienia z zakresu polskiego, niemieckiego i unijnego prawa celnego, procedury celne, elementy kalkulacyjne oraz zagadnienia związane z wprowadzeniem towarów na obszar celny Unii Europejskiej. Monografia skierowana jest do osób zajmujących się prawem i polityka celną, studentów, przedsiębiorców oraz agentów celnych.