Współcześni Polacy są w zdecydowanej większości potomkami chłopów, dawnych białych niewolników. Ta książka to historia chłopskiej nędzy i ubezwłasnowolnienia, pisana w kontrze do powszechnie przyjętej wizji I Rzeczypospolitej jako kraju swobód i tolerancji. To zupełnie nowe spojrzenie na grupę społeczną, niesłusznie pomijaną, a tak istotną dla historii Polski – dowiadujemy się z opisu książki.

Tym razem Kamil Janicki wziął na tapetę trudny i raczej niezbyt popularny temat wśród naszych historyków. Stosunek szlachty do chłopstwa nigdy nie był relacją opartą na szacunku do najniższej warstwy społeczeństwa. Po raz kolejny pryska mit złotej wolności, RP Obojga Narodów jako kraju tolerancyjnego w którym wszystkim żyło się cudownie.

Książka ta zawiera dogłębną analizę pańszczyzny i losów polskich chłopów. Spojrzenie na problem pańszczyzny oczami autora wiele tłumaczy i wyjaśnia. Po zapoznaniu się z tą książką nie ma się specjalnie co dziwić chłopom, którzy brali udział w Rabacji Galicyjskiej czy bronili się rękami i nogami przez ruchami mającymi na celu odzyskanie niepodległości.