Książka „Opowieści dla dzieci, które chcą uwierzyć w siebie” Alex Rovira i Francesc Miralles to zbiór opowiadań mówiących o tym, że każdy człowiek jest wartościowy i wyjątkowy.

Opowieści te pomagają dzieciom akceptować siebie ze wszystkimi zaletami i wadami jakie posiadają i nabrać pewności we własne możliwości. Każda z historii przedstawia inną sytuację, z której można wyciągnąć konkretne wnioski, dlatego po każdym opowiadaniu jest notka, która każe przemyśleć trudne zagadnienia.

Zaufanie do siebie i swoich możliwości wynika z poczucia własnej wartości, które kształtują dziecko od pierwszych lat życia. Adekwatna samoocena umożliwia realizowanie marzeń i celów, jakie stawia na swojej drodze mały człowiek.

Czytając tę książkę dodajemy dziecku wiary we własne możliwości, czynimy go otwartym na nowe doświadczenia i pewnym siebie człowiekiem.