To opowieść o królu, który w dzieciństwie bał się ciemności i postanowił wprowadzić prawo, które będzie zakazywało mroku. Doradcy króla zaproponowali, żeby najpierw do tego pomysłu przekonać poddanych, rozsiewając w tym celu plotki o szkodliwości ciemności. Cel został osiągnięty. Mieszkańcy królestwa sami zaczęli domagać się wprowadzenia zakazu. Opowieść będzie stanowiła dobry punkt wyjścia do rozmów z dzieckiem na ważne tematy, np. czym jest propaganda i manipulacja.