INTELIGENTNE MIASTA – Daniela Szymańska

Czym tak naprawdę jest inteligentne miasto i na jakich koncepcjach się opiera? Urbanizacja,
czyli proces społeczny i kulturowy który wyraża się w rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększaniu się obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej w całości zaludnienia lub też udziału ludności żyjącej według miejskich wzorów, jest jednym z przejawów naszej współczesnej cywilizacji. Czytelnik sięgając
po tę pozycję pozna ideę i koncepcję inteligentnych miast. Tematy takie jak:

– jakość środowiska,

– redukcja zanieczyszczeń powietrza,

– redukcja odpadów,

– racjonalne rozplanowanie sieci transportowej,

– harmonijny rozwój miast,

– niekontrolowana ekspansja miast na tereny wiejskie – dotyczą nas wszystkich niezależnie od tego gdzie mieszkamy i gdzie pracujemy. Są to wyzwania 21. wieku.

Obecnie poprzez coraz większy udział publiczny w procesie stanowienia o mieście, np. poprzez budżety partycypacyjne, mamy możliwość wpływania na decyzje które będą w pewien sposób oddziaływały
na rozwój miast w kolejnych latach. Warto już teraz spoglądać w kierunku idei inteligentnych miast.

Książka adresowana jest zarówno do studentów różnych kierunków studiów – dla których problematyka zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jest ważna jak i do wykładowców
czy pracowników administracji samorządowej, którzy na co dzień zajmują się sprawami ochrony środowiska, gospodarką przestrzenną czy planowaniem i rozwojem regionalnym.

Autorką książki jest profesor Daniela Szymańska pracująca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Specjalizuje się w badaniach procesów i struktur osadnictwa miejskiego w Polsce
i na świecie, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast i regionów (w tym smart cities, ekorozwoju) oraz w zagadnieniach ludnościowych. Z jej inicjatywy powstała na UMK Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego. Inicjatorka uruchomienia na UMK nowoczesnego kierunku kształcenia: studia miejskie.

Czytelnia Naukowa zaprasza do lektury „Inteligentnych miast”.