W powszechnym przekonaniu terroryzm pojawił się wraz z ruchami nacjonalistycznymi w XIX w. W rzeczywistości jeden z pierwszych przejawów zorganizowanego terroryzmu miał miejsce w I wieku naszej ery na Bliskim Wschodzie. W książce omówiono różne formy terroryzmu na przestrzeni dziejów: od pierwszych organizacji terrorystycznych zelotów i asasynów, poprzez terrorystów anarchistycznych z XIX w., terroryzm państwowy, aż po muzułmański fundamentalizm radykalny i dżihadystów. Opracowanie zawiera również rozdział poświęcony literackiemu obrazowi terroryzmu oraz wybór tekstów źródłowych (manifestów, odezw, wystąpień, pism teoretycznych), w większości niedostępnych dotąd polskim czytelnikom.