Znany i ceniony od lat podręcznik akademicki, omawiający procesy życiowe zachodzące w roślinach. W książce opisano gospodarkę wodną, odżywianie mineralne, wzrost i rozwój roślin, przemiany związków organicznych i energii, reakcje roślin na czynniki środowiskowe oraz fizjologiczne i biotechnologiczne podstawy produktywności roślin. Znajomość zjawisk zachodzących w roślinach wykorzystywana jest w rolnictwie, ogrodnictwie, warzywnictwie, leśnictwie oraz biotechnologii. Obecne, czwarte, uzupełnione i zaktualizowane wydanie, adresowane jest do studentów i doktorantów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, chemii, kosmetologii oraz do osób zainteresowanych nowoczesną biologią eksperymentalną roślin.