Dawne, piękne fabryki Nowej Pragi – te znane i te zapomniane

Niewielki rejon Nowej Pragi dymił kiedyś kominami, a do dziś pełen jest pięknych, choć zwykle mocno zdewastowanych budynków z czerwonej cegły, które mieściły fabryki. Niektóre z nich są dobrze ukryte za kamienicami, w podwórkach. O wielu z nich – choć były ważne i znane – w ogóle nie słyszeliście. Zakłady produkowały np. stal, analogowe urządzenia do matematycznego całkowania (sic!), amunicję, akordeony, odlewy metalowe, kasy pancerne, windy, wojskowe manierki, sprzęt sportowy, lampy, wyroby gumowe, kwas siarkowy, mydło, perfumy, a nawet prototypy broni. Ruszymy szlakiem dawnej przemysłowej chwały Nowej Pragi, nie omijając mniej znanych zakładów.

Kto? Oprowadza Jarek Spacerolog Praski  
Gdzie? Start z ul. Wileńskiej 69 (róg ul. Szwedzkiej, 300 m od stacji M2 Szwedzka) 
Kiedy? Sobota, 16 września, godz. 10:30 
Jak długo? Spacer potrwa 2 godziny .

Tłumacz języka migowego.

Spacer realizowany jest w ramach projektu „Siedem razy Praga. Wielka i mała historia dzielnicy”.

Dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”