ZAPROSZENIE OFERTOWE 

Działając w imieniu Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego,

zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest 

świadczenie świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy.  

ZAPROSZENIE OFERTOWE