Działając w imieniu Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego, zapraszam Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi medycznych w zakresie medycyny pracy na lata 2023 – 2025