Szczegółowe informacje oraz treść polityki młodzieżowej znaleźć można na stronie https://konsultacje.um.warszawa.pl/mloda_warszawa