Od 15 do 30 czerwca mieszkańcy mogą zagłosować na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022. Na Pradze-Północ pozytywnie zostało ocenionych aż 90 projektów. Spośród nich każda osoba może wybrać do 15 pomysłów, na które odda swój głos. Oprócz tego na karcie do głosowania mieszkańcy będą mieli możliwość popracia projektów o charakterze ogólnoemisjkim. Niektóre z tych projektów również dotyczą Pragi-Północ.

Kto może głosować w budżecie obywatelskim?

Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego. Kartę do głosowania w imieniu osób poniżej 13. roku życia wypełnia i podpisuje rodzic bądź opiekun prawny. Osoby małoletnie powyżej 13. roku życia mogą oddać głos samodzielnie.

Czy można głosować w kilku dzielnicach?

Niestety nie. Przed wypełnianiem karty do głosowania należy wybrać jedną dzielnicę Warszawy, w której odda się głosy na projekty dzielnicowe. W przypadku oddania głosu w kilku dzielnicach wszystkie głosy poparcia danej osoby zostaną uznane za nieważne. W każdej dzielnicy mieszkańcy będą mieli do wyboru tę samą listę projektów ogólnomiejskich, na które również można oddać głos.

W jaki sposób mogę zagłosować?

Głosowanie na projekty będzie trwało od 15 do 30 czerwca 2021 r. Możesz zagłosować:

– przez internet na stronie https://bo.um.warszawa.pl/

– papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. 

UWAGA! Głosować papierowo możesz tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 1 do 18 czerwca 2021 r.