Szanowni Czytelnicy,

od 4 maja 2021  r. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  otwiera placówki dla czytelników z wolnym dostępem do półek.      

Warunkiem korzystania ze zbiorów jest uprzednia dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek.    

Wyznacza się limit osób jednocześnie przebywających w bibliotece, który jest uzależniony od wielkości pomieszczeń i liczby stanowisk obsługi. Informacja o limicie jest wywieszona na drzwiach wejściowych do poszczególnych placówek bibliotecznych.    

We wszystkich filiach i oddziałach Biblioteki obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.