Szanowni Państwo,

Od 01.02.2021 r. przywracamy wolny dostęp do półek i stanowisk komputerowych w pełnym reżimie sanitarnym.

Wyznacza się limit osób jednocześnie przebywających w bibliotece, który jest uzależniony od wielkości pomieszczeń i liczby stanowisk obsługi. Informacja o limicie jest wywieszona na drzwiach wejściowych do poszczególnych placówek bibliotecznych.    

We wszystkich filiach i oddziałach Biblioteki obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust.   

W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie zasad korzystania z Biblioteki na czas ogłoszonego stanu epidemii COVID-19

 1. Wyznacza się obowiązek zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej 2 m między użytkownikami.
 2. Użytkownicy muszą zachować odległość od stanowisk obsługi i pracowników zgodnie z oznaczeniami.
 3. Wyznacza się limit osób jednocześnie przebywających w bibliotece, który jest uzależniony od wielkości pomieszczeń i liczby stanowisk obsługi. Informacja o limicie jest wywieszona na drzwiach wejściowych do poszczególnych placówek bibliotecznych.
 4. Osoba dorosła może wejść do biblioteki z dziećmi do lat 13. Dzieci w wieku powyżej 13 lat będą liczone oddzielnie.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do odkażania rąk (również w rękawiczkach) po wejściu do biblioteki. W każdej bibliotece przy wejściu są wystawione dozowniki z płynem dezynfekującym.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki, chusty  lub przyłbicy.
 7. Wprowadza się ograniczenie okresu przebywania w bibliotekach wyłącznie do czasu niezbędnego do wypożyczenia zbiorów i/lub ich zwrotu oraz ewentualnego zapisania się (maksymalnie 15 min).
 8. Nie ma możliwości korzystania z  kącików zabaw, z e-pracowni,  z prasy  i książek na miejscu.
 9. W placówkach bibliotecznych uruchamia się 1 stanowisko komputerowe, z którego 1 użytkownik może korzystać maksymalnie przez 30 minut w ciągu całego dnia.
 10. W Czytelni Naukowej uruchamia się 2 stanowiska komputerowe, z których użytkownicy mogą korzystać maksymalnie przez 30 minut w ciągu całego dnia.
 11. Stanowiska komputerowe są każdorazowo dezynfekowane przez pracownika biblioteki po zakończeniu pracy użytkownika.
 12. Usługa ksero (tylko ze zbiorów bibliotecznych) i drukowania zostają  wznowione i ustalane indywidualnie w każdej placówce bibliotecznej.
 13. Wszystkie zajęcia, spotkania, kluby są zawieszone do odwołania.
 14. W celu zapewnienia sprawnej obsługi użytkowników preferowane jest  rezerwowanie  książek przez czytelników: telefonicznie pod numerami przypisanymi do poszczególnych filii, mailowo lub przez konto w katalogu on-line i odebranie ich w danej placówce.
 15. Kody do e-booków Legimi i platformy Lerni (kursy językowe) wydawane będą drogą e-mailową.
 16. Zalecane jest przygotowanie listy książek, które czytelnik chce wypożyczyć, pomocny będzie w tym nasz katalog znajdujący się na stronie www.bppn.waw.pl  
 17. Wymagane jest przygotowanie karty bibliotecznej.
 18. Każda zwrócona książka obowiązkowo będzie poddana 3-dniowej kwarantannie, licząc od następnego dnia. Po tym czasie książki wrócą na półki i będą mogły być ponownie wypożyczone. 
 19. Biblioteka nie przyjmuje żadnych darów książkowych.
 20. Nieczynne do odwołania są toalety dla użytkowników.
 21. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna przebywać na terenie Biblioteki.
 22. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.