ZAPROSZENIE DOSKŁADANIA OFERT

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi na roczną dostawę tytułów prasowych na 2021 rok