Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w dniu 16 października 2020 r.  przekazała w darze 2 504 vol. książek Gminnej Bibliotece Publicznej w Stoczku w ramach wsparcia przy tworzeniu księgozbioru  nowej biblioteki.

Mamy nadzieję, że przekazane książki zaspokoją potrzeby czytelnicze mieszkańców gminy w Hucie Gruszczyno.

Prascy bibliotekarze życzą czytelnikom przyjemnej lektury a pracownikom owocnej pracy w nowej placówce bibliotecznej.