30 stycznia 2020 r. gościliśmy w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 41 doktor nauk medycznych, panią Marię Turos, pracownika Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prelekcja odbyła się pod zagadkowym tytułem „Co aptekarz robił w Arsenale?”. Pani profesor przekazała nam dużą dawkę wiedzy na temat pracy aptekarza w pierwszej połowie XIX wieku, którą wzbogaciła prezentacją multimedialną. Aptekarz ówczesny był nie tylko specjalistą w wytwarzaniu leków, ale wiedzą swoją obejmował wiele dziedzin życia człowieka. Pani Maria Turos swoim wykładem bardzo zainteresowała wszystkich słuchaczy, w przystępny sposób przybliżyła historię wiedzy aptekarskiej. Na zakończenie uczestnicy mogli również obejrzeć książkę z XIX wieku dotyczącą farmacji, która zawierała receptury ponad 100 leków. Spotkanie było bardzo udane i zaplanowano już następne w marcu.