Szanowni Czytelnicy!

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st  Warszawy

uprzejmie informuje o zmianach godzin pracy w dniu 24, 27 i 31 grudnia 2019 r.:

24 grudnia 2019 r. Biblioteki będą nieczynne

27grudnia 2019 r. Biblioteki czynne będą w godz. 9.00-15.00

31 grudnia 2019 r. Biblioteki czynne będą w godz. 9.00-15.00https://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df137895076eba38%26domain%3Dbppn.waw.pl%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbppn.waw.pl%252Ffd1ddca1d1df4c%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fbppn.waw.pl%2Fpage%2F91%2Caktualnosci.html%3Fid%3D589&locale=pl_PL&sdk=joey&show_faces=true&width=450