Spotkanie autorskie z Agatą Hącią –  językoznawczynią  w bibliotece na Pradze

30 maja 2019 r. w  Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodziezy nr 41 przy ul. Skoczylasa 9 odbyło się spotkanie promujące książkę pani Agaty Hąci „Ucha, fochy, tarapaty, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polszczyźnie i o co  nie baliście się zapytać”. Pani dr Agata Hącia językoznawczyni   zajmuje się kwestiami poprawności językowej. Bierze udział w audycjach radiowych, gdzie odpowiada na pytania słuchaczy związane z wątpliwościami  dotyczącymi poprawnej polszczyzny. Na spotkaniu autorka w lekkiej formie quizu, przedstawiła nam kilkanaście popularnych wyrażeń i zwrotów, w których robimy błędy. Spotkanie to wniosło  oprócz walorów edukacyjnych  wspaniałą rozrywkę. Na zakończenie autorka podarowała uczestnikom książki z dedykacją.