26 marca 2019 r. w Czytelni Naukowej Nr X przy ul. Skoczylasa 9 odbyło się spotkanie z Panią Karoliną Głowacką, przewodnikiem warszawskim oraz autorką książek poświęconych historii Warszawy: „Echa dawnej Warszawy. Praga” i „Echa dawnej Warszawy. W kotle smaków”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy. Autorka omówiła m. in. początki Pragi, dzieje najstarszych  mostów łączących Pragę z lewobrzeżną stroną miasta, zabudowę, rozwój linii kolejowych i ich wpływ na rozkwit dzielnicy. Młodzież poznała również wielokulturowe oblicze prawobrzeżnej Warszawy. Książki Pani Karoliny Głowackiej są dostępne w naszych bibliotekach. Zachęcamy do ich lektury.