„Podróże Pana Cogito”

20 marca 2019 r. w Wypożyczalni dla Dorosłych  i Młodzieży nr 41 przy ul. Skoczylasa 9 odbył się wykład  pt. Podróże Pana Cogito, który wygłosił pracownik Muzeum Literatury,  Piotr Prasuła. Zaproszona młodzież z LO im. Ruy Barbosy zapoznała się z fragmentami biografii Zbigniewa Herberta, połączonej z prezentacją fotografii i dokumentów. Herbert podróżując po świecie zachwycał się pięknem przyrody, poznawał wspaniałą kulturę i sztukę różnych narodów. Podróże autora były inspiracją do tworzenia wielu esejów i utworów poetyckich, z których jeden „Modlitwa Pana Cogito” został przeczytany przez uczennicę Liceum, Gabrielę Boniecką. Wykład bardzo się młodzieży spodobał,  rozbudził jej  zainteresowanie  zarówno twórczością  jak i samym poetą Zbigniewem Herbertem.