14 marca 2019 r.w Czytelni Naukowej Nr X przy ul. Skoczylasa 9 odbyły się trzy lekcje europejskie dla uczniów Technikum Geologiczno – Geodezyjno – Drogowego oraz L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy pt. „Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego”. Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Gano, pracownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa. Prelegentka w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówiła m. in. : historię powstania Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania, kraje członkowskie, funkcje i rolę najważniejszych europejskich instytucji oraz korzyści, jakie wiążą się z członkostwem w Unii (strefa Schengen, finansowanie projektów oraz inwestycji itp.). W trakcie zajęć uczniowie uzyskali informacje o programach młodzieżowych, studiach, stażach zagranicznych umożliwiających zdobycie wiedzy i nabycie różnych umiejętności. Młodzież otrzymała informatory oraz inne publikacje dotyczące Unii Europejskiej.