2 października 2018 r. w Czytelni Naukowej Nr X przy ul. Skoczylasa 9 odbyło się spotkanie z Panią Elżbietą Laszczką, przewodnikiem warszawskim i geoturystycznym, długoletnim pedagogiem Technikum Geologicznego w Warszawie. Prelegentka w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówiła historię Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przedstawiła sylwetki osób zasłużonych dla polskiej geologii. W trakcie wykładu omówione zostały również surowce mineralne wydobywane z polskich złóż (węgiel kamienny, siarka, miedź, węgiel brunatny, ropa, gaz łupkowy), a także sposoby ich wydobywania. Prelekcję zakończyła prezentacja najciekawszych odkryć paleontologicznych