26 października  2018 r.w Czytelni Naukowej nr X przy ul. Skoczylasa 9 odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Pragi – Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zorganizowane z okazji 55. rocznicy powstania TPW. Pierwsze Towarzystwo Przyjaciół Pragi powstało w 1915 r. jako jedna z pierwszych organizacji tego typu w Warszawie. W 1963 roku dzięki staraniom m. in. prof. Stanisława Lorentza, Stanisława Herbsta, Elżbiety Barszczewskiej, Antoniego Słonimskiego, Kazimierza Rudzkiego założone zostało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, kontynuujące tradycje towarzystw powstałych w latach wcześniejszych. W 1964 r. pierwszy prezes TPW, prof. Stanisław Lorentz wznowił działalność TPP powołując Oddział na Pradze Północ z siedzibą w Bibliotece przy ul. Skoczylasa 9. TPP działało do 1994 r. Rok później, z inicjatywy Agaty Rymkiewicz reaktywowany został Praski Oddział TPW – Towarzystwo Przyjaciół Pragi. Urodzinowe spotkanie upłynęło w bardzo miłej i ciepłej wspomnieniowej atmosferze przy kawie i pysznym torcie.