Biblioteka Publiczna im. Ksiedza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

pt. “Wakacje z książką w tle”.

Założeniem konkursu jest, wyknanie zdjęcia książki, zrobionego w plenerze (w różnych miejscach) podczas wakacji. i wysyłanie go na e-maila bppn.waw@gmail.com.

.Konkurs skierowany jest do Czytelników Biblioteki Publicznej im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Konkurs trwa od dnia 25.06.2018 r. do dnia 28.08.2018 r. 

Wyniki Konkursu (wraz z nagrodzonymi zdjęciami) zostaną ogłoszone do dnia 07.09.2018 r. na stronie www Biblioteki www.bppn.waw.pl. oraz za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook i Instagram.

Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień  Regulaminu Konkursu.

Wyniki Konkursu (wraz z nagrodzonymi zdjęciami) zostaną ogłoszone do dnia 07.09.2018 r. na stronie www Biblioteki www.bppn.waw.pl. oraz za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook i Instagram.Pliki do pobrania: