DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK
NA SPOTKANIE

Podróże mojego życie

28 maja 2018 r. 

o godz. 16.30

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY  PRAGA-PÓŁNOC
m.st. WARSZAWY         

WYPOŻYCZALNIA nr 41
ul. SKOCZYLASA 9