27 lutego w Bibliotece Publicznej przy ul. Skoczylasa 9 odbyło się spotkanie „Początki Pragi” zorganizowane z okazji 370 rocznicy nadania praw miejskich Pradze. Prelekcję, w której uczestniczyła  młodzież z Technikum Geodezyjno-Geologiczno-Drogowego i nasi czytelnicy dorośli, poprowadził pan Adam Lisiecki, pracownik Muzeum Warszawskiej Pragi. Prelegent omówił genezę powstania Pragi i jej  nazwy oraz ukazał sytuację Pragi i jej mieszkańców w XV i XVI wieku. Przedstawił akt nadania praw miejskich Pradze w 1648 i jego skutki dla rozwoju prawobrzeżnej części Warszawy. Na zakończenie Adam Lisiecki zachęcał do zainteresowania się historią dzielnicy i odwiedzania Muzeum Warszawskiej Pragi