Masz ciekawe zainteresowania?

Jesteś kreatywny? przyjdź do biblioteki  i zostań Wolontariuszem

Jako wolontariusz możesz realizować różne zadania np. :

·         prowadzić zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

·         pomagać w organizacji i promocji  imprez kulturalnych,

·         pomagać w odrabianiu lekcji,

·         prowadzić  warsztaty języków obcych ,

·         prowadzić kursy komputerowe np. dla seniorów,

·         dzielić się swoimi umiejętnościami i prowadzić kółka zainteresowań

lub zrealizować inne własne ciekawe pomysły.

Kto może zostać wolontariuszem?

·         Wolontariuszem może zostać  każda osoba, która ukończyła 13 lat.

 Jak zostać wolontariuszem w Bibliotece?

·         Chęć podjęcia wolontariatu należy zgłosić kierownikowi dowolnej fili Biblioteki . Następnie po ustaleniu zadań podpisać umowę „Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich”. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Co oferujemy w zamian:

·         zdobycie umiejętności i doświadczenia

·         pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinię o wykonywanej pracy.

·         referencje

·         ciekawe szkolenia

·         możliwość  realizacji swoich zainteresowań i pasji

Więcej informacji:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 4

ul. Radzymińska 50, 03-752 Warszawa

tel. :22 818-75-65

e-mail:  wyp4@bppn.waw.pl  

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 102

ul. Jagiellońska 47E, 03-301 Warszawa

tel.:        (22) 404-55-55

e-mail: wyp102@bppn.waw.plPliki do pobrania: