7 Czerwiec 2023 09:30

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy serdecznie zaprasza dzieci na warsztaty atystyczne pt. „Kokarda narodowa”, które odbędą się

7 czerwca 2023 r. w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 50, ul. Skoczylasa 9.

Zaplanowane są dwa warsztaty w godz. 9.30 i 11.00

Postawa szacunku wobec narodowych symboli była i powinna być przejawem kultury i dojrzałości obywatelskiej społeczeństwa, dlatego już w najmłodszych dzieciach powinno kształtować się właściwy stosunek do symboli narodowych. Dzieci pod okiem animatorki wykonają kokardy narodowe w bibliotece, które będą prezentowały na akademiach szkolnych i występach w przedszkolach przy okazji różnych świąt narodowych. Wzmacnianie przynależności narodowej w postaci noszenia symboli narodowych dodatkowo jest umacniana możliwością samodzielnego wykonania własnego symbolu. 

Realizacja projektu “KTO TY JESTEŚ? – barwne działania patriotyczne” .
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.