Żywność oraz sposób odżywiania decydują o zdrowiu, samopoczuciu oraz jakości naszego życia. Prozdrowotnym składnikom żywności oraz ich wpływowi na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka poświęcono książkę „Żywność a zdrowie człowieka” pod red. Jana Fiedurka. W monografii omówiono m. in. : rolę bakterii probiotycznych w produkcji żywności, substancje antyodżywcze zawarte w pożywieniu, wpływ barwników spożywczych na zdrowie człowieka, korzyści oraz ryzyko genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt, wpływ psychobiotyków na zdrowie psychiczne, psychologiczne aspekty jedzenia i nadwagi.

Książka przeznaczona jest dla studentów mikrobiologii, technologii żywności, biotechnologii i kierunków medycznych oraz dla osób zainteresowanych problematyką zdrowego odżywiania.