Katarzyna Baniewicz-Kowalczyk stworzyła wraz z ilustratorką Ewą Beniak-Haremską niezwykle pouczającą książkę dla dzieci. W świecie, w którym trudno czasami zaakceptować swoją inność, autorka zachęca młodego odbiorcę do poznania i odkrywania wartości w różnieniu się. Książka składa się z dziewięciu opowiadań o zwierzętach obdarzonych ludzkimi cechami. Każde z nich różni się wyglądem, sposobem spędzania wolnego czasu, osobowością. Przezwyciężanie swoich słabości, dzielenie się umiejętnościami, czyni każdego potrzebnym i wartościowym. Po prostu „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”!